CROSSCARE PROJECT


pilipili productontwerp NV werkt in het kader van het EU-project CrossCare aan Snoezle,
de mobiele snoezel oplossing.

IN SAMENWERKING MET CROSSCARE & INTERREG

Snoezle biedt een mobiele oplossing voor het snoezelen : een multi-sensorische beleving voor personen met een mentale beperking of dementie. Snoezle bestaat uit een tentje met een digitaal bedrukte afbeelding en een geluid en licht module. Er zijn verschillende thema’s, in functie van de persoon. Zo hebben we bijvoorbeeld het thema ‘ het bos ‘, voor personen die graag geprikkeld worden. Een rustgevender thema is bijvoorbeeld het thema ’ onder water ‘.

Het doel van het CrossCare project is co-creatie sessies op te zetten samen met de proeftuinen. Deze sessie maken het mogelijk voor de ontwerpers bij pilipili om contact te hebben met de doelgroep : woonzorgcentra, begeleiders en mantelzorgers.

Uit deze co-creatie sessie verwachten we een reeks relevante opmerkingen die enerzijds gebaseerd zijn op de kennis en ervaring van de zorgverstrekkers en anderzijds komen uit de confrontatie van het prototype met de eindgebruiker.

pilipili zal de feedback registreren en omzetten in product eisen per proeftuin doelgroep. De aanpassingen die daaruit voortvloeien zullen betrekking hebben op de afmetingen van het product, de werking, de gebruikte materialen, het opbergen en installeren enz..

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met de proeftuinen EIZT , CIC , LiCalab en Happy Ageing Dankzij deze samenwerking kunnen we de reacties en opmerkingen in beide landsdelen koppelen aan een universele oplossing voor Snoezle.

Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu).Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.

Snoezle is een initiatief van pilipili products.
Samen met de zorgsector gaan we op zoek naar de noden van de zorgbehoevende.

We ontwikkelen een nieuw en innovatief product dat in de sociale economie wordt gefabriceerd en in samenwerking met de zorgsector wordt vermarkt.

CONTACTEER ONS